Informacje o Klubie

NAZWA
Miejsko Gminny Klub Sportowy Huragan Pobiedziska
ROK ZAŁOŻENIA
1924
BARWY
czerwono-czarne
SIEDZIBA KLUBU
ul. Kiszkowska 7, 62-010 Pobiedziska
NIP
777-27-03-857
REGON
634473070
BANK
Santader Bank - Oddział w Pobiedziskach
NR KONTA BANKOWEGO
23 1090 1450 0000 0001 1818 2410
POJEMNOŚĆ STADIONU
920 miejsc krzesełek, w tym 207 kryte
WYMIARY BOISKA
105 x 68 m
OŚWIETLENIE
treningowe, ok. 60 lx
NAJWIĘKSZE SUKCESY
Występy na 3 poziomie ogólnopolski (obecna II liga) w sezonie 2000/2001
Finał Okręgowego Pucharu Polski w sezonie 2012/2013
herb

Historia Klubu - kalendarium

Rok 1911
W Pobiedziskach powstaje organizacja sportowa  TG"Sokół" z sekcją piłki nożnej

Rok 1924 *
Pojawia się Klub Sportowy "Huragan" Pobiedziska

Rok 1927
Zawiązuje się Klub Sportowy "Jedność" Pobiedziska, który połączył się z  istniejącym "Huraganem" i przystąpił do POZPN

Rok 1928
Powstaje "Strzelec" Pobiedziska. "Jedność" rywalizuje w kl. "C"

Rok 1929
Rozwiązanie "Jedności" Pobiedziska. 

Rok 1930
Powstaje sekcja piłki nożnej  w „Strzelcu” Pobiedziska przejmując zawodników z „Jedności” 

Rok 1933
Na terenie miasta Pobiedziska powstaje Związek Harcerstwa Polskiego  - „ZHP” Pobiedziska z m.in. sekcją piłki nożnej.

Rok 1937
Ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” wyłania się niezależny Strzelecki Klub Sportowy „Zryw” Pobiedziska i wstępuje  do POZPN.  Rok później startuje w rozgrywkach Klasy "C" aż do wybuchu wojny.

klub

Rok 1945
Powstaje klub piłkarski Przysposobienie Wojskowe w skrócie „PW” Pobiedziska działające przy Urzędzie Miasta Pobiedziska przemianowane na Klub Miejski.

Rok 1946
Z Klubu Miejskiego powstaje i zostaje reaktywowany przedwojenny Klub Sportowy "Huragan" Pobiedziska zostając przyjęty w poczet członków nadzwyczajnych POZPN startując w rozgrywkach Klasy „C”

Rok 1947
Zmiana nazwy na Klub Sportowy Związku Zawodowego Kolejarzy „Huragan” Pobiedziska w skrócie KS ZZK „Huragan” Pobiedziska.

Rok 1948
Zmiana nazwy na Zespół Sportowy „Kolejarz” Pobiedziska w skrócie ZS „Kolejarz” Pobiedziska.

klub

Rok 1951
Zmiana nazwy na Koło Sportowe „ Kolejarz 10/30” Pobiedziska w skrócie KS „Kolejarz” Pobiedziska.

Rok 1956
Zmiana nazwy na Koło Sportowe „ Start” Pobiedziska w skrócie KS „Start” Pobiedziska

Rok 1957
Zmiana nazwy na Kolejowy Klub Sportowy „ Huragan” Pobiedziska w skrócie KKS „Huragan” Pobiedziska

Rok 1961
Zmiana nazwy na Spółdzielczy Klub Sportowy „ Huragan” Pobiedziska w skrócie SKS „Huragan” Pobiedziska

Rok 1962
Zmiana nazwy na Koło Sportowe „ Start” Pobiedziska w skrócie KS „Start” Pobiedziska

należące do Zrzeszenia Sportowego „Start” jako Koło Sportowe nr 141

Rok 1975

Zmiana nazwy na Koło Sportowo-Turystyczne „Start” Pobiedziska w skrócie KST „Start” Pobiedziska należącego do Zrzeszenia Sportowego „Start”.

klub

klub

Rok 1977
Zmiana nazwy na Międzyspółdzielczy Klub Sportowy "Huragan" w skrócie MKS „Huragan” Pobiedziska

klub

Rok 1997
Zmiana nazwy na Miejski Klub Sportowy "Huragan" oraz przyjęcie nowego emblematu klubu projektu A. Papieża jako oficjalny. Wyboru dokonano spośród trzech propozycji (poniżej).

klub

Rok 2003
Zmiana nazwy na Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Huragan" Pobiedziska 

 

* DLACZEGO 1924?

 

1924 to jest rok najstarszych odkrytych i powiązanych ze sobą piłkarskich „śladów”  i tradycji w dziejach ziemi pobiedziskiej. Łącznikiem i spoiwem przedwojennych klubów Huragan – Jedność – Strzelec - Zryw i powojennego Huraganu jest Marian Józef Pieśkiewicz (ur. 1909 r.) - czynny zawodnik przed wojną oraz organizator i pierwszy prezes klubu po wojnie. Był jednocześnie pierwszym burmistrzem powojennych Pobiedzisk (odwołanym wkrótce przez komunistów).